Loading...

prvá otvorená kolaboratívna platforma občianskeho
a komerčného sektora

vízia

uľahčiť život lídrom občianskych iniciatív a na pluralitnej báze pri vzájomnom rešpekte zosieťovať občiansky a komerčný sektor v snahe zvýšiť občiansku participáciu a dlhodobo chrániť priestor slobody, plurality a demokracie v tejto krajine

 

čo ponúkame?

angažovaní ľudia sú vzácni a často zisťujú, že sú vo svojom úsilí osamotení: ponúkame všetky výhody kooperujúcej siete ľudí a priestor pre zdieľanie skúseností v rámci troch kolaboratívnych platforiem:
> moderovaná emailová diskusná skupina
> otvorená interaktívna tabuľa na brainstorming
> videospektrum občianskych iniciatív

obcianskespektrum.sk hľadá financujúcich partnerov a žije z dobrovoľníckeho nadšenia, preto je servis bezplatný

 

prečo sa pridať?

pre občianských aktivistov:

> rozšírujúca sa sieť vzájomného poradenstva, podpory aktivít, zdieľania skúseností
> zlepšovanie koordinácie a širší mediálny zásah
> vzrastajúca sila, váha a rešpekt pri komunikácii s partnermi z lokálnych a centrálnych vlád, protiváha moci vytváraním funkčných komunít

pre komerčný sektor:

>účasť na kontrole nositeľov moci prostredníctvom občianskych aktivistov v snahe vytvoriť prostredie pre slobodnú, slušnú spravodlivú súťaž bez korupcie a klientelizmu
>pravidelné informácie / newslettere / mailová skupina / aktualizované videospektrum mapujúce činnosť aktivistov
>zvýšenie kreditu firmy ako partnera, ktorého zaujímajú lokálne komunity (CSR)

 

 

kto sa môže pridať?

lídri občianskych iniciatív a združení, ale aj jednotlivci s víziou kompatibilnou s touto platformou, zástupcovia komerčných subjektov (PR/CSR/marketing) aj radoví zamestnanci so sklonom k dobrovoľníctvu, zástupcovia médií

vylúčené sú účelové občianske združenia a štruktúry s koristníckym k verejnému priestoru, antidemokratické xenofóbne a extrémistické združenia.

 

chcem sa pridať

stačí poslať krátky mail na obcianskespektrum(@)gmail.com

v emaili sformuluj niekoľko viet o tom, ako sa angažuješ s odkazom na facebook alebo webstránku stránku -- následne ťa zaradíme do siete

 
videospektrum

každý kto sa zapojí do siete môže poskytnúť videorozhovor a bude zaradený do videospektra - rozhovory nahrávame a zverejňujeme priebežne

na úvod ponúkame inšpiratívnu prednášku Maroša Chmelíka a Sanje Nikolov -- príklad dobrej praxe v podaní lídrov Centra komunitného organizovania Zvolen a banskobystrickej iniciatívy Nie v našom meste

 

interaktívna tabuľa

angažovať sa je jednoduché, začni hneď napísaním svojej pripomienky na interaktívnu tabuľu

 

 

chcem pomôcť

kontakt pre dobrovoľníkov a partnerov obcianskespektrum(@)gmail.com

 


občianske spektrum
obcianskespektrum @ gmail.com
iniciatívu občianske spektrum realizuje združenie f4c.sk